top of page
  • Ayşe Başak Erk

Çocuk Psikolojisi Nedir?


Çocuk psikolojisi; çocuğun gelişimine ve davranışlarına, doğumdan ergenliğe kadar odaklanan psikolojinin bir alt alanıdır. Çocuk psikolojisi sadece çocuğun fiziksel gelişimini değil, sosyal-duygusal gelişimini, bilişsel gelişimini ele almaktadır.

Eski dönemlerde çocuklar ‘küçük yetişkinler’ olarak tanımlanmaktaydı. Çocuk dönemi çok erken yaşta (6-8 yaş) bitmekteydi. Daha sonra Jean Piaget çocukların yetişkinlerden farklı olduklarını, düşündüklerini ortaya atmıştır. Albert Einstein’da Piaget’in bu görüşünü desteklemiş, bu kadar sade bir düşüncenin ancak bir dehanın düşünebileceğini belirtmiştir.

Çocuk gelişimi sadece içsel sebeplerden(genetik, kişisel özellikler vb.) değil birçok dışsal etkenlerden de (kültür, çevre, sosyal ilişkiler vb.) etkilenmektedir. Çevresel etkenlerde çocuğun gelişiminde büyük bir role sahiptir.


Çocuk psikolojisi bu sebeple çocuğun gelişimini birçok farklı açıdan ele alır. Bu alanlara örnek olarak,

Sosyal Bağlam: Öncelikle aile ile kurulan bağlar, daha sonra akranları ve diğer yetişkinler ile kurduğu ilişki çocuğun gelişimini, öğrenimi ve düşünce yapısını uzun dönemde etkilemektedir.


Kültürel Bağlam: Çocuğun içinde yetiştiği kültür, çocuğa birçok değer, gelenekler, görenekler ve yaşam yapısı aşılamaktadır. Kültür, çocuğun ebeveynleri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunun, nasıl bir bakımı olacağından, nasıl bir eğitim alacağına kadar birçok alanı etkilemektedir.

Yukarıdaki gibi farklı alanlar, birbirleri ile etkileşim içerisindedir. Bu bağlamlar çocuğun gelişimini ve psikolojisini farklı yönlerde etkileyebilmektedir.


Çocuk psikolojisi, genetik, çevresel etkenler, doğum öncesi gelişim, sosyal gelişim, kişilik gelişimi, dil gelişimi, bilişsel gelişimi, fiziksel gelişimi, bağlanma, duygusal gelişim ve cinsel gelişim gibi birçok alana odaklanmaktadır.


Psikolojinin çocuk psikolojisi dalı, çocuğun içerisinde olduğu bağlamları ve etkileşimlerini göz önünde bulundurarak, çocuğun yarar sağlayabileceği şekilde aile içi ilişkilerin düzenlenmesi, bakımının sağlanması, eğitimsel desteğinin sağlanması gibi çocuğun gelişiminin daha sağlıklı hale getirilmesini ve gerektiği durumlarda (sosyal-duygusal ve davranışsal problemler) terapinin verilmesini hedefler.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page