top of page
 • Ayşe Başak Erk

Çocuk ve Benlik Saygısı: Benlik Saygısı Nedir? Çocuklarda Sağlıklı Benlik Saygısının Temel Ögeleri

 1. Farklılıkların ve benzerliklerin farkında olma- örneklenirse, görünüm ve kişilik olarak başkalarından farkım ne? Başkalarıyla ortak bir ilgi alanı nasıl oluşturabilirim?

 2. Kişiliğin çok yönlü olduğu ve içinde bulunulan duruma göre farklı davranıldığı konusunda bilgilenme.

 3. Kişisel değerlerimi geliştirme ve koruma.

 4. Kişisel hikayemi algılama. 2. Kendisi ve ötekiler

 5. İlişkinin çekişmeli ve keyifli yönlerini anlama: başkalarıyla işbirliği yapma, olaylara bir başkasının görüş açısından bakma, başkalarının görüşlerine karşı saygılı ve hoşgörülü olmayı öğrenme.

 6. Aile ve kültürel "hikaye"mi geliştirme ve ilişkilerdeki doğal dayanışmanın farkında olurken ayrı bir birey olarak kendi kimliğimi geliştirme ve koruma.

 7. Duygularımı tanıma ve onları ifade etme yollarını bilme. Sağlıklı benlik saygısı için, düş kırıklığına katlanabilme ve duygularımın altında ezilmemek için duygusal esnekliğimi geliştirme.Duygularımı bastırma, yok sayma ya da yakışıksız davranma yerne onları nasıl dile getireceğimi öğrenme. Aynı biçimde, başkalarının duygularını da tanıma ve kendiminkilerden ayırt edebilme. 3.Kendini kabul etme

 8. Gücümün ne olduğunu bilme, zorluk çektiğim alanları tanıma.Bunu yapabilmek için hata yapmanın doğal oldğunu ve bazen doğruların bu yolla öğrenileceğini de kabul etme.

 9. Fiziksel görünüşümden rahatsız olmamayı öğrenme. 4.Kişisel Yeterlilik

 10. Ruhsal ve bedensel sağlığımı koruma, hayatın çoğu zaman zor olduğunu ve kendime bir yol bulmak için yapacak çok fazla şey bulabileceğimi anlama.

 11. Hareketlerimi, duygu ve düşüncelerimi gelişimimin gerçekçi, değerlendirilmesine göre düzenleme.Yaşamımı kendim yönetebileceğime ve karşılaştığım zorluklarla baş edebileceğime inanma.

 12. Başkalarının benimle ilgili değerlendirmelerini ve görüşlerini daha az önemseme. 5. Kendini ifade etme

 13. Birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuzu anlama. Başkalarını daha iyi anlamak ve kendimi tam ve uygun biçimde ifade edebilmek için sözcükleri olduğu kadar "işaretleri okumayı"da öğrenme.

 14. Kendimi ifae ederken yaratıcı olma, kim olduğumu ifade edecek farklı ve benzeri olmayan yolları seçme. 6. Özgüvenli olma

 15. Davranış, görüş ve düşüncelerimin değerini ve bunları dile getirme hakkımın oldğunu bilme.

 16. Sorun çözme konusunda farklı yöntemler deneyebilecek daha çok bilgi ve beceri sahibi olma. Gerektiğinde taktik değiştirebilme.

 17. Seçimler yapabilme ve zorlukları kabul edebilme.

 18. Beklenilmeyen durumlarla baş edebilmek için yeteri kadar sağlam olma. 7. Kendinin farkında olma

 19. Kendinin farkında olma, yani özbilinç, kendini

 20. Geçmiş ve gelecekle ilgili olumsuzlukları içimde biriktirmek yerine tüm dikkatimi şimdiye ve burada olmaya verebilme.

 21. Oraya çıktığında tanıyabilmem için duygularımı ve bedenimi dinlemeyi öğrenme.

 22. Duygusal, zihinsel ve fiziksel değişiklerin yaşamımın doğal bir parçası olduğunun ve değişimin biçimine kendimin karar vereceğimin farkında olma. Yaşamın getirdiği pek çok zorluk karşısında çocukların benlik saygılarını korumalarına ve önceden zedelenmiş saygılarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmak için çok şey yapılabilir.Daha aşırı durumlarda, bebeklik döneminde sevgi görmeyen ve önemsemeyen çocuklarda iyileşme süreci sancılı olacaktır. İyileşme sırasında sevecen bir yetişkinin "orada" olup hikayesini kabul etmesi, ona empati göstermesi göz Uzm.Psk.Ayşe Başak Erk / D.M.Plummer

Comments


bottom of page