top of page
  • Ayşe Başak Erk

Çocukların Dil Gelişiminin Çocukların Öfke Kontrolü Üstündeki Etkisi


Daha önce dil gelişimi ile öfke ifadesi arasındaki ilişki araştırmalarda öngörülmüştür ancak bu konuda uzun dönem bir çalışma yapılmamıştır.

Child Development'da yayınlanan bu araştırmada 120 çocuk, 18 aylıktan 4 yaşına kadar belli aralıklar ile dil gelişimlerini ve öfke ile baş edebilme becerilerini ölçen testlere tabii tutulmuştur. Örneğin; çocuğun, annesi işini tamamlayana kadar hediyeyi açmadan 8 dakika boyunca sabredilmesi çalışmanın bir bölümüdür.

Çalışmanın sonucunda çocukların öfkeleri ile baş edebilmelerinde dilin iki işlevinin önemli olduğu belirlenmiştir. Öncelikle daha fazla gelişmiş dil gelişimi olan çocuklar öfkelendikleri durumlarda ebeveynlerinden yardım isteyebilmişlerdir (örneğin hediyeyi açmayı sabırsızlıkla beklerken, annesine işinin bitip bitmediğini sormak vb.).Bir diğer işlevi ise dil gelişimi daha iyi olan çocuklar öfkelendikleri durumda kendilerini konuşarak meşgul edebilmişlerdir (örneğin hediyeyi açmayı beklerken 1 dakikayı saymak vb.).

Child Development 'da yayınlanan bu araştırmaya göre çocukların dil gelişiminin ve sözcük dağarcığının gelişmiş olması ileriki yaşlarda öfke kontrolünü sağlamasında önemli bir rol oynamaktadır. 2 yaşında kendilerini yeterince iyi ifade edebilen ve dil gelişimi yaşına uygun olan çocukların, 4 yaşında onları kızdıran durumlarda dil gelişimi daha sınırlı olan 4 yaş grubuna göre öfkelerini daha iyi kontrol edebildikleri araştırmanın bulguları arasındadır. Bir başka sonuç ise dil gelişimi daha hızlı olan çocukların 4 yaşta daha az öfke ifadesinde bulunduklarına dairdir.


Araştırmayı yapan Pamela Cole, çocukların kendilerini sözcükler ile ifade etmesi hem yoğun duygular ile baş etmelerinde yardımcı olduğunu vurgular. Hem de yaratıcılıklarını kullanarak yoğun duyguları yaşadığında kendilerini meşgul etmek için iyi bir dil gelişiminin önemini vurgulamaktadır.

Pamela M. Cole, Pens(2012) ; Pennsylvania State University

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page