top of page
  • Ayşe Başak Erk

Çocukların Gelişiminde Önemli 9 Nokta

  1. Prenatal dönemdeki sorunlar daha sonra çocukluk dönemin gelişimini etkileyebilmektedir. Bu sorunlara örnek olarak madde kullanımı, toksinler, ağır hastalıklar verilebilir. Genetik bazlı bazı etkenler (kalıtsal hastalıklar, sendromlar, kromozomal anomaliler vb.) çocuğun gelişimini etkileyebilmektedir.

  2. Çocuğun gelişiminde hem genetik faktörler hem de çevresel faktörlerin rolü vardır. Örneğin; bir çocuğun boyu genetik olarak uzun olması beklenirken, bu çocuğa yeterli besin ve mineral alımı verilmediğinde, genetik olarak kodlanmış boyuna ulaşamayabilir.

  3. Literatürde yapılan birçok araştırma ebeveynlik tutumlarının (http://cocuklaringelisimi.com/2013/09/09/ebeveynlik-stilleri/  ) çocuk gelişimine olan olumlu veya olumsuz etkisinin çok yüksek olduğunu bildirmektedir. Örneğin demokratik ebeveynlik tutumu ile yetiştirilmiş bir çocuğa mutlu ve kendine yetebilen bir yapıda olurken, izin verici tutumdaki ebeveynlerin çocuklarının kurallar ve otorite ile ilgili sorunlar ile daha sık karşılaştığını ve akademik alanda güçlük çektiği bildirilmektedir.

  4. Çocukta erken yaştaki fiziksel gelişim belli bir sırada ve yönde ile gelişim göstermektedir. Çocuğun bedeni iç kısımdan dışarıya doğru bir gelişim gösterir, büyük kas grupları küçük kas gruplarından önce gelişir ve fiziksel gelişim baştan ayağa olmak üzere yukarıdan aşağıya bir yön izler. Buna bağlı olarak çocuklarda önce kaba motor becerileri gözlenir yaşı ve gelişiminin artması ile birlikte ince motor becerilerinin (iki parmak arasında nesne tutma, kalem tutma vb.) geliştiği gözlemlenir.

  5. Bebeklerin agulama veya babıldama evresi erken dil

  6. Çocuklarda dil gelişimi 4 ana başlık altına toplanabilir: babıldama evresi, tek kelime kullanımı evresi, iki kelimeyi birlikte kullandığı evre ve birçok kelimeyi kullanarak cümle oluşturduğu evre.

  7. Çocuk gelişimi basamakları, her çocuk için geçerlidir. Ancak her çocuğun bu basamak evrelerindeki geçiş süreleri farklıdır. Bir alanda veya birkaç alanda fazla gecikme var ise bu bir uyarı niteliğindedir profesyonel destek alınmalıdır.

  8. Çocukların ebeveynleri ile bağlanma stilleri çocuğun gelişimini ve çocuğun psikolojisini etkilemektedir. Güvenli bağlanan çocuklar, diğer bağlanma türlerine göre ileriki yaşlarında daha özgüvenli, daha az kaygılı, daha empatik olurlar.

  9. Çocuğun belirli bir yaşta anaokuluna başlaması, bireyselleşme süreçleri, beceri kazanımı ve sosyal becerilerini geliştirmesi açısından çok önemlidir. Bu noktada önemli olan çocuğa uygun bir okul seçiminin yapılması ve okula sürecinin profesyonel bir şekilde ele alınıyor olmasıdır.

Comments


bottom of page