top of page
 • Ayşe Başak Erk

4 Yaş Çocuğunun Bilişsel,Sosyal ve Duygusal Gelişimi


 1. 3-4 yönergeyi sırasıyla uygulayabilir.

 2. Zaman kavramı daha iyi  oturmuştur (sabah kahvaltı edilir gibi)

 3. Dikkat aralığı genişlemiş, dikkatini 10-15 dk verebilir.

 4. Anlatılan hikayenin belli bölümlerini aklında tutabilir.

 5. “Aynı” ve “farklı” kavramlarını anlayabilir.

 6. Anlatılan hikayede daha sonra ne olacağı konusunda tahminler yürütebilir.

 7. Sembolik düşünce oluşmaya başlar.

 8. Problem çözme becerileri gelişir.

 9. İstendiğinde nesneleri kategorilere (renk/şekil vb.) ayırabilir.

 10. 10 ve üzeri nesneyi sayabilir.

 11. Büyük/küçük kavramını ayırt eder ve en büyükten- en küçüğe sıralamalar yapabilir.4 Yaş Çocuğunda Sosyal-Duygusal Gelişim

 12. Akranları ile vakit geçirmekten, oyun oynamaktan hoşlanır.

 13. Paylaşmayı öğrenmiştir, genellikle oyunda sırasını bekleyebilir.

 14. Yeni şeyleri denemekten zevk alır.

 15. Oyunlarında daha yaratıcılık önplandadır.

 16. -Mış oyunlarından zevk alır, oyununda farklı rolleri deneyimler.

 17. Hayali arkadaşları olabilir.

 18. Doğru/yanlış kavramları henüz tam olarak oturmamıştır.

 19. Kişilerin duygularını anlayabilir, sebeplerini tahmin edebilir.

 20. Gerçek ile şakayı ayırt edebilmeye başlar.

 21. Kuralları anlar, uygulamaya yatkındır.

 22. Daha bağımsız hareket eder.

 23. Birçok farklı duyguyu deneyimler.

 24.  Öfkesini daha çok sözel ifade edebilmeye başlar.

Bu konuda gelişim değerlendirme ve eğitimsel desteği Mika Psikoloji’ den alabilirsiniz: www.mikapsikoloji.com veya 0532-063-98-73

bottom of page