top of page
  • Ayşe Başak Erk

Konuk Yazar: 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü, Otizm Belirtileri Nelerdir? Otizm Spektrum Bozukluğu...

logo_3

İlişki kurma ve sürdürmede zorlanma

Göz kontağı kuramama

Duyguları ifade edememe

Etkileşim başlatma ve sürdürmede zorlanma 2) Sınırlı-Yineleyici Davranış Örüntüleri (Tekrarlayıcı Davranışlar)

Basmakalıp ve tekrarlayıcı motor hareketler

Aynılıkta ısrar, rutine sıkı bağlılık

Sınırlı ve yoğun ilgi alanı

Duyusal az veya çok uyarılma Otizm Spektrum Bozukluğunun Görülme Sıklığı Nedir? 2012 yılında Amerika’da yapılan bazı araştırmalara göre, her 88 çocuktan birinin otizm özellikleri gösterdiği belirlenmiş iken, 2014 yılında 68 çocuktan birinde otizm görüldüğü bildirilmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğunun son yıllarda bu denli artmış olmasının nedeni olarak;

Toplumdaki farkındalığın artmasıyla otizmin daha iyi tanındığı ve hafif düzeylerinin de bu hesaba katıldığı düşünülmektedir.

Çevre kirliliği, radyasyon, beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi nedenlerle bu sayının arttığı düşünülmektedir ancak bu konuda yeterli bilimsel çalışma bulunmamaktadır.

Otizm, erkek çocuklarda kızlara oranla 5 kat fazla görülmektedir, ancak kız çocuklarında daha ağır seyrettiği belirtilmektedir.

2-nisan-otizm-farkindalik-gunu

Çocuğunuz ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa,

Sizinle göz kontağı kurmaktan kaçınıyorsa ve ya çok kısa süreli gözünüze bakıyorsa,

15 aylıkken hala anlamlı bir kaç kelimesi ve ya ma-ma-ma/ ba-ba-ba gibi hece tekrarları yoksa,

İsteklerini göstermek için işaret parmağını kullanmıyorsa,

Sizinle iletişim kurup, ce-ee tarzındaki sosyal oyunlara karşılık ve ya tepki vermiyorsa,

Oyuncaklarla amaca yönelik biçimde oynamıyorsa (arabayı yerde sürmek yerine, sürekli tekerleklerini çeviriyorsa),

Yetişkinle ortaklaşa dikkat ve karşılıklı etkileşime girme çabası göstermiyorsa,

Nesneleri yan yana dizme, belirli nesnelere aşırı bağlanma ya da, aynı rutin davranışları tekrarlama ihtiyacı duyuyorsa,

Sanki siz orada değilmişsiniz ve ya işitmiyormuş gibi etrafında olup bitene ilgisiz davranıyorsa,

Buna rağmen, müzik kanalları, reklamlar ve ya baby tv tarzındaki çocuk kanallarını gördüğünde ekrana kilitlenip kalıyorsa vakit kaybetmeden bir psikolog, pedagog ve ya çocuk psikiyatrisi uzmanına başvurulmalıdır.

Comments


bottom of page